درباره ما

 محققان و اندیشمندان بسیاری در قالب پژوهش ها، انتشار کتاب، مقالات، سفرنامه و گزارش؛ در کشف، حفظ، ماندگاری و معرفی تمدن چند هزار ساله "ایران" زمین، به جهانیان کوشیده اند.
گردانندگان سایت حاضر، محققانی مستقل هستند که به تمدن، فرهنگ و ادبیات سرزمین "ایران" می بالند و آرزو دارند "ایران" همیشه و در همه دوران ها، سربلند و جاویدان باشد و پرچم دار آبادانی و آزادگی.
هدف اصلی سایت iranologists، ایجاد دانشنامه ای کامل است تا از طریق آن، به معرفی و ارائه مطالعات علمی "ایران شناسان" و "شرق شناسان" از گذشته تا کنون، بپردازد و علاوه بر پاسداشت تلاش های "موثر" و "سازنده" آنان، در ماندگاری و جاودانگی تمدن چند هزار ساله "ایران" زمین قدم بردارد.