نام خانوادگی بر اساس حرف *ر*

ابوعبدالله جعفر رودکی

نخستین شاعر مشهور پارسی‌سرای و پدر شعر پارسی و معروف به استاد شاعران که در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته است. ادامه ...