نام خانوادگی بر اساس حرف *ژ*
دسته فرهنگ،هنر و ادبیاتα_fa=پ
موردی یافت نشد