ابوعبدالله جعفر رودکی

نخستین شاعر مشهور پارسی‌سرای و پدر شعر پارسی و معروف به استاد شاعران که در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته است. ادامه ...

ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی نظامی گنجوی

ادامه ...

صفی الدین ارموی

ادامه ...

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ابوریحان بیرونی Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Al-Bīrūnī یکی از بزرگترین دانشمندان ریاضی و نجوم در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است. ادامه ...

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلح بن عبدالله بن سعدی

ادامه ...

شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی

ادامه ...

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا

ابو علی سینا Abū ʿAlī Ḥosayn Ebn Sīnā (Avicenna) از حکما و دانشمندان ایرانی قرن چهارم و پنجم هجری قمری است. ادامه ...

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری

ادامه ...

جلال الدین مولوی رومی

ادامه ...

ابوالقاسم فردوسی توسی

ادامه ...