نام خانوادگی بر اساس حرف *ب*
حذف فیلتر

لوسیین بووا

لوسیین بووا Lucien Bouvat خاورشناس، ایران‌شناس و پژوهش‌گر فرانسوی تبار است. ادامه ...

اگوست بن تان

اگوست بن تان Bontens Auguste مأمور دولت فرانسه برای تقویت مناسبات سیاسی و نظامی در ایران بود. وی سفرنامه‌ای دربارۀ سفر به ایران دارد. ادامه ...

نینل کُزمینیچنا بلووا

نینل کُزمینیچنا بلووا Ninel’ koz’minichna Belova شرق‌شناس و مورّخ روسی است. وی چندین کتاب و مقاله دربارۀ تاریخ ایران، تألیف کرده است. ادامه ...

جان اندرو بویل

جان اندرو بویل BoyleJohn Andrewشرق‌شناس انگلیسی است که به خاطر ترجمۀ تاریخ جهانگشای، اثر عطاملک جوینی، نشان درجه اول سپاس ایران را دریافت کرد. او ویراستار جلد پنجم تاریخ ایران کمبریج بوده است. ادامه ...

آرتور هنری بلیک

آرتور هنری بلیک Arthur Henry Bleeck از اهالی انگلستان و مترجم اوستا است. ادامه ...

نثنیل بلند

نثنیل بلند Bland Nathaniel ایران‌شناس انگلیسی است که تحقیقات جامعی دربارۀ سابقۀ شطرنج در ایران انجام داده است. ادامه ...

نبی بخش بلوچ

ادامه ...

لارنس ادوارد براون

ادامه ...

دنیس کیپریانوویچ بلوشاپکین

ادامه ...

ویلیام تامس بلانفرد

ادامه ...