نام خانوادگی بر اساس حرف *خ*
حذف فیلتر

بهاءالدّین خرّمشاهی

بهاءالدّین خرّمشاهی Bahaoddin khorramshahi نویسنده، شاعر، مترجم، دایرةالمعارف‌نویس، مصحّح، حافظ‌شناس و قرآن‌پژوه است. ادامه ...

جلال خالقی مطلق

ادامه ...