نام خانوادگی بر اساس حرف *د*
حذف فیلتر

سیّد محمّد دبیر سیاقی

سیّد محمّد دبیر سیاقی Seyyed Mohammad Dabirsiaghi ادیب،‌ لغت‌شناس، شاعر،‌ پژوهشگر ادبی وتاریخی،‌ استاد ادبیات فارسی در داخل و خارج ایران، مصحّح متون قدیمی،‌ از یاران دیرینۀ دهخدا در تنظیم لغت‌نامۀ دهخدا و از سلسلۀ سادات حسینی است که از طرف پدری فرزند سید باقر فرزند سید سیاق دبیر سیاقی از خوشنویسان مشهور آن زمان، واز طرف مادری فرزند دختر میرزا آقاخان مستوفی فرزند میرزا ابوالقاسم ملاباشی از عالمان و مجتهدان دورۀ ناصری می‌باشد. ادامه ...

گزاویه دو پلانو

ادامه ...

آبراهام آنکتیل دوپرون

ادامه ...

بلیسکه دورتی

ادامه ...