نام خانوادگی بر اساس حرف *ش*
حذف فیلتر

آنه‌ ماری شیمل

آنه‌ ماری شیمل Annemarie, Schimmelایران‌شناس، اسلام‌شناس و مولوی‌شناس آلمانی است. مطالعات و پژوهش‌های وی موجب شد جهان غرب با چهرۀ بهتر و کامل‌تری از اسلام و مولوی آشنا شود. ادامه ...