نام خانوادگی بر اساس حرف *ف*
حذف فیلتر

بدیع الزمان فروزانفر

ادامه ...

برت فراگنر

برت گئورگ فراگنر Bert G. Fragner ایران‌شناس اتریشی – آلمانی معاصر است که پژوهش‌های گسترده‌ای دربارۀ تاریخ ایران دارد. کتاب‌های او جایزۀ بین‌المللی فارابی و همچنین جایزۀ مؤسّسه موقوفات ایرج افشار را دریافت کرده است. بخشی از پژوهش‌های او دربارۀ ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ادامه ...