نام خانوادگی بر اساس حرف *پ*
حذف فیلتر

ادمون پوتيه

ادمون پوتيهPottier Edmond ایران‌شناس آلمانی-فرانسوی است که مطالعات و اکتشافات مهمّی دربارۀ ایران و سفالینه‌های منقوش آسیای صغیر انجام داده است. ادامه ...

جان تامس پلتس

ادامه ...

مارتين پلسنر

ادامه ...

كنستانتين كنستانتينوويچ پاگاوا

ادامه ...

كارل پتراشك

ادامه ...

آرتور پوپ

آرتور پوپ Arthur Pope ایران‌شناس آمریکایی و حوزۀ مطالعات او هنرهای ایرانی است. وی مولّف کتاب مشهور «سیری در هنر ایران» است. در تألیف این کتاب بیش از ۷۰ ایران‌شناس با او همکاری داشته‌اند. موضوع کتاب صنایع و هنرهای دورۀ ما قبل تاریخ ایران و دوره¬های تاریخی در عهد هخامنشی تا ساسانی و معرفی رشته¬های هنر ایرانی در دورۀ اسلامی، از قبیل: نقاشی، سفالگری، کاشی¬سازی، پارچه¬بافی، قالی¬بافی، جواهرسازی، فلز¬کاری، خاتم¬سازی، منبّت¬کاری و رشته¬هایی مانند شیشه¬گری و اسطرلاب و امثال آنها است. ادامه ...

جاستين پركنيز

ادامه ...

آنتونيو پاليارو

ادامه ...

هاركوب داويدوويچ پاپازيان

ادامه ...

يوگني آلكساندروويچ پاخوف

ادامه ...