کشور آلمان
حذف فیلتر

آنه‌ ماری شیمل

آنه‌ ماری شیمل Annemarie, Schimmelایران‌شناس، اسلام‌شناس و مولوی‌شناس آلمانی است. مطالعات و پژوهش‌های وی موجب شد جهان غرب با چهرۀ بهتر و کامل‌تری از اسلام و مولوی آشنا شود. ادامه ...

ادمون پوتيه

ادمون پوتيهPottier Edmond ایران‌شناس آلمانی-فرانسوی است که مطالعات و اکتشافات مهمّی دربارۀ ایران و سفالینه‌های منقوش آسیای صغیر انجام داده است. ادامه ...

هرمان اته

ادامه ...

برتولد اشپولر

ادامه ...

فریتز ولف

ادامه ...

مارتين پلسنر

ادامه ...

هریبرت بوسه

ادامه ...

یوهان کریستف بورگل

ادامه ...

فریدریش مارتین فون بودنشتت

ادامه ...

بلیسکه دورتی

ادامه ...