کشور اتریش
حذف فیلتر

یوزِف فون هامِر پورْگِشْتال

یوزِف فون هامِر پورْگِشْتال Joseph Hammer-Purgstall شرق‌شناس و تاریخ‌نگار اتریشی است. نوشته‌ها و ترجمه‌های او از آثار ادبی شرقی و به‌خصوص ایران تأثیر بسیاری در برانگیختن توجّه آلمانی‌ها به ادبیّات فارسی و عربی و ترکی داشته است. ادامه ...

برت فراگنر

برت گئورگ فراگنر Bert G. Fragner ایران‌شناس اتریشی – آلمانی معاصر است که پژوهش‌های گسترده‌ای دربارۀ تاریخ ایران دارد. کتاب‌های او جایزۀ بین‌المللی فارابی و همچنین جایزۀ مؤسّسه موقوفات ایرج افشار را دریافت کرده است. بخشی از پژوهش‌های او دربارۀ ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ادامه ...

هانس گئورگ بوبک

هانس گئورگ بوبک Bobek Hans Georg شرق‌شناس و ایران‌شناس اتریشی است. او در زمینۀ جغرافیای ایران و خاورمیانه مطالعاتی داشته و از بنیانگذاران جغرافیای اجتماعی مدرن است. ادامه ...

ویلهلم براندن اشتاین

ویلهلم براندن اشتاین Wilhelm Brandensteinمورِّخ، باستان‌شناس، زبان‌شناس و همچنین کوهنورد اتریشی و رئیس مؤسّسۀ تطبیقی زبان‌شناسی در دانشگاه گراتس University of Graz بود. او مقالاتی دربارۀ هخامنشیان، کتیبه‌های ایران باستان و تاثیر ایران بر افلاطون دارد. ادامه ...