کشور ایران
حذف فیلتر

ایرج افشار

ایرج افشارIraj Afshar، ایران‌شناس ایرانی، کتاب‌شناس و عضو شورای عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در ایران بود. احسان یارشاطر او را پدر واقعی کتاب‌شناسی در ایران خطاب می‌کرد. ادامه ...

احسان یار شاطر

ادامه ...

بدیع الزمان فروزانفر

ادامه ...

جلال خالقی مطلق

ادامه ...