کشور بلژیک
حذف فیلتر

اوگوست مارتن ژولین بریکتو

۱۸۹۸ در رشته فلسفه و ادبیات فارسی از دانشگاه لیژ فارغ التحصیل گردید. از ۱۹۰۰ در دانشگاه لیژ تدریس می کرد و به هنگام مرگ استاد زبان و تاریخ عبری، عربی ، فارسی و ترکی در همان دانشگاه بود. ادامه ...