کشور جمهوری چک
حذف فیلتر

آندره ی یوگنی یویچ برتلس

ادامه ...

بچکا یرژی

۱۶ اکتبر ۱۹۱۵ در پراگ به دنیا آمد. وی یک دانشمند برجسته د مسائل ایران در کشور چک است. ۱۹۴۵ از دانشکدۀ حقوق دانشگاه شارل فارغ التحصیل گردید. ادامه ...

كارل پتراشك

از ۱۹۴۶ در دانشگاه شارل پراگ زير نظر فليكس تاوئر استاد دستور زبان عربي و فارسي، رودلف روژيشكا استاد زبان عربي و زبان هاي سامي، يان ريپكا۳استاد ادبيات فارسي و تركي، فرانتيشك لشكا استاد باستان شناسي مصر و زبينيك ژبا استاد مطالعات مصري و قبطي به تحصيل پرداخت. ادامه ...