کشور فرانسه
حذف فیلتر

بوآلو

ادامه ...

اگوست بن تان

ادامه ...

فرانسوا آلفونس بلن

زبان عربی را نخست نزد ژان مارسل و پس از آن در مدرسه زبان های شرقی نزد دوساسی، رنو، کاترمر و ژوبر فرا گرفت. کارهای او عمدتاً دربارۀ ترکیه و حقوق اسلامی است. ادامه ...

گزاویه دو پلانو

گزاویه دو پلانول بعد از دانشگاه ناسی بیش از سی سال استاد دانشگاه سوربن چهار بوده است، او یکی از شاخص‌ترین جغرافیدانان فرانسوی است که در مورد جهان اسلام بخصوص ترکیه وایران وشمال آفریقا کار کرده است، شاخص‌ترین شاگردان او در ایران دکتر محمد حسین پاپلی یزدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و بنیان گذارفصلنامه تحقیقات جغرافیایی و دکتر اصغر نظریان استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی هستند. ادامه ...

گابریل ژوزف ادگار بلوشه

ادامه ...

امیل بنونیست

ادامه ...

بارتابه بریسون

ادامه ...

آبراهام آنکتیل دوپرون

ادامه ...