کشور فرانسه
حذف فیلتر

لوسیین بووا

لوسیین بووا Lucien Bouvat خاورشناس، ایران‌شناس و پژوهش‌گر فرانسوی تبار است. ادامه ...

اگوست بن تان

اگوست بن تان Bontens Auguste مأمور دولت فرانسه برای تقویت مناسبات سیاسی و نظامی در ایران بود. وی سفرنامه‌ای دربارۀ سفر به ایران دارد. ادامه ...

فرانسوا آلفونس بلن

ادامه ...

گزاویه دو پلانو

ادامه ...

گابریل ژوزف ادگار بلوشه

ادامه ...

امیل بنونیست

ادامه ...

بارتابه بریسون

ادامه ...

آبراهام آنکتیل دوپرون

ادامه ...