کشور گرجستان
حذف فیلتر

كنستانتين كنستانتينوويچ پاگاوا

از ۱۹۴۵ استاد دانشكدهء شرق شناسي بود.۱۹۵۰ به مقام دانشياري نايل درآمد. از ۱۹۲۵ تا ۱۹۵۸ رئيس دانشكدهء شرق شناسي دانشگاه دولتي تفليس بود. ادامه ...