سجاد حبیبی

تست ادامه ...

یوزِف فون هامِر پورْگِشْتال

یوزِف فون هامِر پورْگِشْتال Joseph Hammer-Purgstall شرق‌شناس و تاریخ‌نگار اتریشی است. نوشته‌ها و ترجمه‌های او از آثار ادبی شرقی و به‌خصوص ایران تأثیر بسیاری در برانگیختن توجّه آلمانی‌ها به ادبیّات فارسی و عربی و ترکی داشته است. ادامه ...

ایرج افشار

ایرج افشارIraj Afshar، ایران‌شناس ایرانی، کتاب‌شناس و عضو شورای عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در ایران بود. احسان یارشاطر او را پدر واقعی کتاب‌شناسی در ایران خطاب می‌کرد. ادامه ...

ریچارد نلسون فرای

ریچارد نلسون فرای Richard Nelson Frye شرق‌شناس و ایران‌شناس برجستۀ آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد بود. وی نقش مؤثّری در پایه‌گذاری «مرکز مطالعات خاورمیانه» در دانشگاه هاروارد داشت. مرحوم دهخدا به او لقب ایران¬دوست داد و او تا پایان عمر این عنوان را در امضای خود می‌آورد. ادامه ...

آنه‌ ماری شیمل

آنه‌ ماری شیمل Annemarie, Schimmelایران‌شناس، اسلام‌شناس و مولوی‌شناس آلمانی است. مطالعات و پژوهش‌های وی موجب شد جهان غرب با چهرۀ بهتر و کامل‌تری از اسلام و مولوی آشنا شود. ادامه ...

ادمون پوتيه

ادمون پوتيهPottier Edmond ایران‌شناس آلمانی-فرانسوی است که مطالعات و اکتشافات مهمّی دربارۀ ایران و سفالینه‌های منقوش آسیای صغیر انجام داده است. ادامه ...

لوسیین بووا

لوسیین بووا Lucien Bouvat خاورشناس، ایران‌شناس و پژوهش‌گر فرانسوی تبار است. ادامه ...

احسان یار شاطر

احسان یار شاطر Ehsan Yarshater ایران‌شناسی ایرانی است. او در نیویورک، مرکز ایران‌شناسی را بنیاد نهاد. وی در آمریکا تلاش کرد تا آثار کلاسیک ادبیات ایران به زبان‌های غربی و ژاپنی ترجمه شود. ادامه ...

اگوست بن تان

اگوست بن تان Bontens Auguste مأمور دولت فرانسه برای تقویت مناسبات سیاسی و نظامی در ایران بود. وی سفرنامه‌ای دربارۀ سفر به ایران دارد. ادامه ...

نینل کُزمینیچنا بلووا

نینل کُزمینیچنا بلووا Ninel’ koz’minichna Belova شرق‌شناس و مورّخ روسی است. وی چندین کتاب و مقاله دربارۀ تاریخ ایران، تألیف کرده است. ادامه ...