آنه‌ ماری شیمل

آنه‌ ماری شیمل Annemarie, Schimmelایران‌شناس، اسلام‌شناس و مولوی‌شناس آلمانی است. مطالعات و پژوهش‌های وی موجب شد جهان غرب با چهرۀ بهتر و کامل‌تری از اسلام و مولوی آشنا شود. ادامه ...

ادمون پوتيه

ادمون پوتيهPottier Edmond ایران‌شناس آلمانی-فرانسوی است که مطالعات و اکتشافات مهمّی دربارۀ ایران و سفالینه‌های منقوش آسیای صغیر انجام داده است. ادامه ...

لوسیین بووا

لوسیین بووا Lucien Bouvat خاورشناس، ایران‌شناس و پژوهش‌گر فرانسوی تبار است. ادامه ...

احسان یار شاطر

احسان یار شاطر Ehsan Yarshater ایران‌شناسی ایرانی است. او در نیویورک، مرکز ایران‌شناسی را بنیاد نهاد. وی در آمریکا تلاش کرد تا آثار کلاسیک ادبیات ایران به زبان‌های غربی و ژاپنی ترجمه شود. ادامه ...

اگوست بن تان

اگوست بن تان Bontens Auguste مأمور دولت فرانسه برای تقویت مناسبات سیاسی و نظامی در ایران بود. وی سفرنامه‌ای دربارۀ سفر به ایران دارد. ادامه ...

نینل کُزمینیچنا بلووا

نینل کُزمینیچنا بلووا Ninel’ koz’minichna Belova شرق‌شناس و مورّخ روسی است. وی چندین کتاب و مقاله دربارۀ تاریخ ایران، تألیف کرده است. ادامه ...

جان اندرو بویل

جان اندرو بویل BoyleJohn Andrewشرق‌شناس انگلیسی است که به خاطر ترجمۀ تاریخ جهانگشای، اثر عطاملک جوینی، نشان درجه اول سپاس ایران را دریافت کرد. او ویراستار جلد پنجم تاریخ ایران کمبریج بوده است. ادامه ...

آرتور هنری بلیک

آرتور هنری بلیک Arthur Henry Bleeck از اهالی انگلستان و مترجم اوستا است. ادامه ...

نثنیل بلند

نثنیل بلند Bland Nathaniel ایران‌شناس انگلیسی است که تحقیقات جامعی دربارۀ سابقۀ شطرنج در ایران انجام داده است. ادامه ...

بدیع الزمان فروزانفر

بدیع¬الزّمان فروزان¬فر Badiozzaman Forouzanfar استاد زبان و ادبیّات‌فارسی، ادیب و از مولوی‌شناسان بزرگ معاصر و همپایۀ رینولد نیکلسون Reynold Alleyne Nicholson است. محمّد حسین بشرویه‌ای با سرودن قصیده‌ای در وصف بهار، از سوی قوام‌السّلطنه، والی وقت خراسان به بدیع الزّمان ملقّب شد و نام خانوادگی فروزان‌فر را هم خود برگزید. ادامه ...