الیزابت بریجز

ادامه ...

دوگلاس برت

ادامه ...

کلیفرد ادمند بازورث

ادامه ...

جورج پرسی باجر

ادامه ...

آبراهام آنکتیل دوپرون

ادامه ...

ارنست الفرد والیس باج

ادامه ...

ادوارد گرنویل براون

۱۸۷۹ به دانشگاه کیمبریج راه یافت و به تحصیل دروس پزشکی و زبان های شرقی پرداخت. ۱۸۸۷ موفق به اخذ درجۀ دکتری در طب گردید. ۱۸۸۷ عضو کالج پمبروک دانشگاه کیمبریج گردید. سپس از راه ترکیه به ایران آمد، از شهر تبریز، تهران، اصفهان، شیراز ، یزد و کرمان دیدن کرد. ادامه ...

اوگو بیانکی

ادامه ...

لوئیجی بونلی

ادامه ...

جانکارلو بولونیزی

ادامه ...