نینل کُزمینیچنا بلووا

نینل کُزمینیچنا بلووا Ninel’ koz’minichna Belova شرق‌شناس و مورّخ روسی است. وی چندین کتاب و مقاله دربارۀ تاریخ ایران، تألیف کرده است.

ایران شناسی درروسیه

نینل کُزمینیچنا بلووا Ninel’ koz’minichna Belova    

تولّد و درگذشت: 4 فوریه Feb 1927م.  - ؟

محلّ زندگی: روسیه (مسکو  Moscow)

سوابق تحصیل و تدریس:

تحصیل در رشتۀ تاریخ در دانشگاه دولتی مسکو Lomonosov Moscow State University 1950م.، نامزد دکترای علوم تاریخی 1958م.، استاد دانشکدۀ تاریخ 1953- 1956م.، تدریس در دانشکدۀ زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو 1956م.، دانشیاری دانشگاه 1971م.

آثار

Kand. Diss.: Revoliutsionnoe Dvizhenie v Iranskom Azerbaidzhane v Period Revoliutsii 1905-1911 gg.

جنبش انقلابی در آذربایجان ایران طی دوران انقلاب سالهای 1905-1911م. (پایان نامۀ دکتری، نامزدی علوم )

Ob Otkhodnichestve iz Severo-Zapadnogo Irana v Kontse XIX-nachale  XX veka

حرکت فصلی کارگران از نواحی شمال غرب ایران به درون کشور در اواخر سدۀ نوزدهم و آغاز سده بیستم

K Voprosu o tak Nazyvaemoi Sotsial- demokraticheskoi Partii Irana

دربارۀ مسألۀ به اصطلاح حزب سوسیال دمکرات ایران

Khrestomatiia po Istprii Srednykh Vekov.

گزیدهای از تاریخ سدههای میانه: ج 1. اوایل سدههای میانه" ایران در سدههای پنجم تا هفتم م (حکومت ساسانیان)"  ج 2. سدههای دهم تا پانزدهم م، "ایران در سدههای نهم تا پانزدهم م. "

Sattar=Khan I Drugie Deiateli Tabrizskogo Vosstaniia 1908-1909 gg

ستارخان و دیگر شخصیتهای جنبش سالهای 1901-1908 م. میلادی در تبریز

«Iran», 12-14; Iranskaia Revoliutsiia» 350-359; «Pomoshch Iranskoi Revoliutsii so Storony Revoliutsionnykh sil Rossii

ایران؛ انقلاب ایران ؛  کمک نیروهای انقلابی روسیه به انقلاب ایران

Le Parti Social Democrate d’ Iran

حزب سوسیال دمکرات ایران

Iran v Period Gospodstva Feodal’nykh Otnoshenii

ایران در عهد مناسبات فئودالی ؛ ایران در اواخر سدههای میانه

Proklamatsii I Ottiski Pechatei Iranskikh Revoliutsionerov (1906-1908) gg.

بیانیهها و آثار انطباعات انقلابیون ایران (1906-1908)

منابع:

گروه مؤلّفان(1382ش.)، فرهنگ خاور شناسان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ،ج 2: ص 366 و 367

گردآورنده:

معصومه موسویان

شهریور 1397ش.