ادمون پوتيه

ادمون پوتيهPottier Edmond ایران‌شناس آلمانی-فرانسوی است که مطالعات و اکتشافات مهمّی دربارۀ ایران و سفالینه‌های منقوش آسیای صغیر انجام داده است.

ایران شناسی درآلمان

ادمون پوتيه Pottier  Edmond

تولّد و درگذشت: 13اوت Aug 1855-6 ژوئيه Jun 1934م.

محلّ زندگی: آلمان (زاربروكن  Saarbrücken) فرانسه (پاریس  Paris)

سوابق تحصیل و تدریس: تحصیل در مدرسۀ فرانسوی باستانشناسی آتن، ارائۀ پایاننامه دربارۀ تاریخ آتن، عضو مدرسۀ فرانسوي باستانشناسي در آتن(1880-1877م.)، مدرّس زبان یونانی و ادبیّات در دانشکدۀ Letters در رن Rennes (1882-1880م.)، مدرّس زبان یونانی و ادبیّات دانشکدۀ هنر تولوز Toulouse (1882م.)، استاد مدرسۀ هنرهاي زيبا و مدرسۀ لوور Louvre (1884م.)، استاد باستانشناسی و تاریخ هنر در دانشکدۀ هنرهای زیبا و استاد باستانشناسی شرقی و سرامیک باستان در کالج لوور(1924-1908م)

سوابق کاری و پژوهشی:

جایزۀ اوّل سخنران فرانسوی در Concours General  (1872م.)، تألیف كتابهاي جامعي در زمينۀ باستانشناسي كلاسيك، اكتشافات عمده در آسياي صغير، ايران و بينالنهرين دربارۀ سفالينههاي منقوش آسياي صغير، سرپرستي حفّاريهاي فرانسه در گورستان ميرينا در آسياي صغير(1879م.)، مسؤل بخش سراميك موزۀ لوور(1884م.)، خازن بخش اشياي باستاني موزۀ لوور(1925-1884م) عضو آكادمي كتيبهها و ادبيّات(1889م.)، دستیار معاون ادارۀ آثار باستانی و سرامیکهای باستانی موزۀ لوور(1910-1893م)، انتشار مجلّه باستانشناسي، همکاری با مجلّه سوریه، تکمیل تألیف فرهنگ عتيقهجات يوناني و رومي

آثار

منبع:

گروه مؤلّفان(1382ش.)، فرهنگ خاور‌شناسان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،ج 2: ص 203

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Pottier

برای مطالعۀ بیشتر مراجعه به سایت زیر پیشنهاد میشود:

https://www.inha.fr › ... › Dictionnaire critique des historiens de l’art

گردآورنده:

معصومه موسویان

تیر 1397ش.